Diagnosztikai eszközök

Profiles Kompetencia felmérés – ProfileXT®

A ProfileXT egy átfogó személyiségteszt, amely tükröt tart a kitöltőjének arról, hogy hogyan működik a mindennapokban, milyen tevékenységekben illetve munkakörökben tud motivált és sikeres lenni.

Jól jön olyan egyéni élethelyzetekben, mint pl. az útkeresés, pályaválasztás, munkahelyváltás, hiszen a kitöltő rá tud nézni erősségeire, működésére és arra, hogy mik azok a tevékenységek amik lázba tudják hozni.  

Üzleti környezetben a fentiek mellett ProfileXT jól alkalmazható pl: egyéni fejlesztési terv összeállításánál, coachingban, kiválasztáshoz és csapatok együttműködésének fejlesztéséhez is.

A vezetők számára segítséget ad abban, hogy tisztább képük legyen a csapattagok erősségeiről, belső mozgatórugóiról, amikor munkakörökről, feladatokról,  csapatmunkáról hoz döntéseket. Segítségével a vezetőnek nagyobb rálátása lesz arra, hogy miben illenek össze a csapattagok, ill. ő maga hogyan tud jól dolgozni csapatának tagjaival, vagyis mikre kell kiemelten figyelniük ha hatékonyan szeretnének együttműködni a másságok mellett, erőforrásként használva a sokféleségüket.

A gyakorlatban a PXT egy 70-90 perces kitöltést igénylő online teszt, amelyet egy algoritmus értékel, majd az elkészült grafikus elemzéshez egy beszélgetés kapcsolódik.  Normatív teszt, ami azt jelenti, hogy az egyes tulajdonságokat nem egy elméleti skálán értelmezi, hanem egy meghatározott mintához – jelen esetben a dolgozó magyar lakossághoz – hasonlítja.

A PXT riport és a kapcsolódó kb. másfél órás visszajelző beszélgetés célja, hogy segítsen a kitöltőnek azonosítani az erősségeit, hogy jól hasznosíthassa azokat, valamint tudjon arról, ha valami korlátozhatja hatékonyságát, vagy akadályozhatja a siker elérésében. A riportban található információk és a visszajelző beszélgetés segít az önismeret elmélyítésében és ezáltal abban, hogy még nagyobb sikereket érhessen el az élet bármely területén.

 

Profiles CheckPoint 360° visszajelzés

 

Vezetőfejlesztési folyamatok keretében hasznos eszköz a 360° felmérés, amelyben a vezető munkájáról adnak visszajelzést munkatársai. Az eredményből fejlesztési fókuszok és egyéni fejlesztési szükségletek rajzolódnak ki.

A CheckPoint 360° (online) program használata során visszajelzést adnak a vezetőnek a munkatársai, partnerei a társosztályokról, társvállalatoktól, és a vezető vezetői (a „főnökei”), és ezeket a visszajelzéseket hasonlítja össze egy szoftver a vezető saját vezetői tevékenységéről alkotott képpel. A 360° felmérés 70 rövid állítást tartalmaz a vezető tevékenységeihez kapcsolódóan,   nyolc vezetői kompetenciát vizsgálva, ezek a: kommunikáció, vezetés, alkalmazkodás, kapcsolatok, feladatvezérlés, teljesítmény, mások fejlesztése és a saját fejlődés. A kitöltőnek ezeket kell minősíteni a vezetői tevékenységgel kapcsolatban.

A kiértékelés a Profiles International online szoftvere segítségével történik A munkatársak, partnerek által adott visszajelzések összegződnek a rendszerben, azoknak az eredete semmilyen úton-módon nem azonosítható, és a főnökök visszajelzései kivételével teljes mértékben anonim és bizalmas.

 

 

A CheckPoint 360° visszajelzés legfőbb ereje, hogy segíti a vezetőket a fejlesztési fókuszok beazonosításában és azok priorizálásában. Hozzájárul a vezető önismeretének fejlődéséhez azáltal, hogy bemutatja a saját magunkról alkotott kép és a mások által észlelt kép közötti különbségeket diagramokon, szöveges elemzéseken keresztül. Emellett részletesen, kompetenciánként és vezetői tevékenységenként megjelenik a saját és az egyes referenciacsoportok értékelése közötti esetleges eltérés.

Az eredményt támogatást nyújt annak meghatározásában, hogy a vezető az eszköztárát hogyan és milyen módszerekkel tudja bővíten, és egy egyéni fejlesztési tervet kidolgozva, coachinggal, mentoringgal, tréningekkel miként tud a fókuszterületeken fejlődni.